Доставка
  • Стойността на доставката за цялата страна е 9,99 лв. до офис и 13,99лв. до адрес.

 

  • Доставката се извършва чрез куриерска фирма Speedy.

 

  • Доставката се извършва в рамките на 48 часа от момента на поръчката, с изключение на официални празнични дни в България.

 

  • Доставката до някои населени места, които не се посещават от куриери на ежедневна база се извръшва рамките на 72 часa.